Blog

Ćwiczenia integrujące półkule mózgowe, czyli jak pokonać stres i uczynić naukę przyjemnością…..

Czy mózg ma mięśnie…?

Znaczące miejsce w procesie zdobywania i przetwarzania wiadomości oraz nabywania umiejętności szkolnych ma prawidłowe funkcjonowanie zmysłu wzroku, słuchu, koordynacja ruchowa i sprawność w zakresie motoryki małej i dużej, zręczność i gibkość ciała, umiejętność słuchania, czytania, rozumienia, orientacja przestrzenna, wykorzystanie podczas pracy znacznej części naszego mózgu oraz wytworzenie jak największej liczby połączeń nerwowych pomiędzy lewą i prawą półkulą mózgu. Służą temu ćwiczenia ruchowe Gimnastyki Mózgu z zakresu lateralności, stabilności i koncentracji doprowadzające do zrównoważenia prawej i lewej strony mózgu i ciała. Autorem ich jest Amerykanin Paul Dennison. Specjalny zestaw ćwiczeń przywraca naturalną integrację umysłu i doprowadza do zrównoważenia prawej i lewej strony mózgu i ciała. Ruszając się gimnastykujemy więc nasz mózg, co daje nam możliwość całościowego spostrzegania świata w szerokim tego słowa znaczeniu i pomaga pokonać stres.

Na czym polega integracja umysłu i ciała?

Kiedy przyswajamy sobie informacje wielozmysłowo przez porównywanie i kojarzenie, dostrzegamy jednocześnie kolory i kształty, szczegóły i całość, rozumiemy i czujemy i potrafimy do tego odnieść każde nowe doświadczenie, czujemy się pewni siebie, bezpieczni i jesteśmy wtedy na dobrej drodze do sukcesu.  Utrwalenie jakiejś reakcji czy umiejętności w takim stanie pozwala potem wykonywać to działanie automatycznie. Uczenie się nie jest procesem odbywającym się wyłącznie w głowie. Gdy po raz pierwszy czegoś się uczymy, jest to powolny proces, tak jak przechodzenie przez nieznany, ciemny las.  Mocną „kotwicą” zachowań i uczenia się jest dotyk. Jeżeli delikatnie dotyka się ramienia dzieci podczas czytania, mózg łączy zachęcający dotyk z czytaniem i pomaga zakotwiczyć pozytywne doświadczenie. Integracja umysłu polega więc na usprawnianiu i doskonaleniu komunikacji pomiędzy półkulami mózgowymi, ponieważ……

każda z nich to inny specjalista.

Co warto wiedzieć o półkulach mózgowych?

Mózg zawiera dwie półkule, każda ma cztery płaty. Każda półkula mózgowa rozwija się i przetwarza informacje w specyficzny dla niej sposób. Półkula logiczna (lewa) to „księgowy”. Zajmuje się szczegółami, częściami i przetwarzaniem języka i wzorów linearnych. Przeciwna (prawa), półkula to „artysta”. Przetwarza informacje w sposób globalny zajmuje się obrazami, rytmem, emocją ,intuicją. Obie półkule mózgowe połączone są spoidłem wielkim.

Półkula Logiczna – lewa

 • zaczyna od fragmentu
 • części składowe języka
 • semantyka, składnia
 • litery, zdania, liczby
 • analiza liniowa
 • zwraca uwagę na różnice
 • kontrolowanie uczucia
 • planowanie, organizacja
 • myślenie sekwencyjne
 • ukierunkowanie na język
 • ukierunkowanie na przyszłość
 • metoda, technika
 • sport (pozycja oka, ręki, stopy)
 • sztuka (materiały do tworzenia)
 • narzędzia (jak to zrobić)
 • muzyka (nuty, uderzenie, tempo)

Półkula Artystyczna – prawa

 • najpierw widzi cały obraz
 • zrozumienie języka
 • obraz, emocje, znaczenie
 • rytm, płynność, dialekt
 • obrazy, wyobraźnia, intuicja
 • zwraca uwagę na podobieństwa
 • spontaniczność, otwartość na uczucia
 • oszacowania, ocena
 • myślenie o wielu rzeczach jednocześnie
 • priorytet to uczucia i doświadczenie
 • najważniejsze  jest „tu i teraz”
 • płynność, ruch, działanie
 • sport (płynność, rytm)
 • sztuka (obraz, emocje, kolory)
 • muzyka (pasja, rytm, emocje)

Obie półkule zawierają wszystkie funkcje, aż do momentu, gdy zaczyna się pojawiać ich specjalizacja. Rozwija się ona u każdego człowieka w różnym tempie. Im więcej obie półkule i wszystkie płaty są aktywowane, tj. używane, tym więcej tworzy się połączeń nerwowych i tym bardziej rozprzestrzeniają się one poprzez spoidło wielkie mózgu i  tym szybsze jest przetwarzanie informacji pomiędzy obiema półkulami i resztą mózgu. Tworzeniu się nowych połączeń nerwowych (niezależnie od wieku człowieka) służą ćwiczenia Gimnastyki Mózgu, a więc…..

„Ruch jest drzwiami do uczenia się…” P. Dennison

Dodaj komentarz