Akademia pomysłów. Edukacja wczesnoszkolna. Uczeń z autyzmem

770,00 

Najniższa cena z 30 dni przed promocją: 770,00 .

Najważniejsze cechy pakietu: kompleksowe materiały z zakresu rozwijania kompetencji społecznych przygotowane przez praktyków na co dzień pracujących z uczniami ze

Audiobook Trening matematyczny pokonaj dyskalkulię CD

70,00 

Najniższa cena z 30 dni przed promocją: 70,00 .

Trening matematyczny - pokonaj dyskalkulię to nowoczesny program rozwijający umiejętności matematyczne. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat, czyli dla okresu nauczania początkowego, kiedy to nabywanie umiejętności matematycznych jest stosunkowo najłatwiejsze i najskuteczniejsze, ale też skutki ewentualnych zaniedbań z powyższego okresu są najtrudniejsze do eliminacji na późniejszych etapach rozwoju dziecka.

Chemia. Repetytorium. Szkoła podstawowa. Klasa 7 i 8

21,00 

Najniższa cena z 30 dni przed promocją: 21,00 .

Chemia to dziedzina, która wymaga od ucznia zaangażowania i skupienia. Repetytorium – szkoła podstawowa – chemia to książka, która zawiera

Drzewko Emocji

1150,00 

Najniższa cena z 30 dni przed promocją: 1150,00 .

Emocje są bardzo ważną częścią w rozwoju dziecka, choć rozmowa o emocjach, ich analizowanie i próby definiowania zawsze sprawiają najmłodszym spore trudności. Ważne jest, aby dziecko rozpoznawało je i rozwijało swoje kompetencje społeczne. Drzewko Emocji to idealna pomoc dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, którzy chcą wprowadzić dzieci w świat emocji; rozmawiać o nich, nazywać je i definiować. Dzięki okazale prezentującym się drzewku z listkami dziecko poznaje bogate słownictwo oraz uczy się jak rozpoznawać i wyrażać swoje emocje również poprzez prace z innymi. Drzewko Emocji to doskonały sposób, aby rozpocząć naukę o grupach emocji jakimi są smutek, strach, radość czy złość. Produkt może być używany przez nauczyciela lub terapeutę w trakcie zajęć wychowawczych, jak i terapeutycznych, w pracy indywidualnej jak i grupowej.

Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne klasa1-3

2700,00 

Najniższa cena z 30 dni przed promocją: 2700,00 .

Pakiet pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić sobie z problemami uczniów w wieku 7-10 lat przejawiającymi ryzyko dysleksji lub dyskalkulii. Karty pracy i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji i możliwości, ale mogą być też stosowane na grupowych lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych i kopensacyjno-rewalidacyjnych.

Góra uczuć – gra terapeutyczno-edukacyjna

80,00 

Najniższa cena z 30 dni przed promocją: 80,00 .

Góra Uczuć jest narzędziem terapeutyczno-edukacyjnym, przeznaczonym dla psychologów, pedagogów, psychoterapeutów a także rodziców, którzy chcieliby lepiej poznać swoje dzieci. Ma pozwolić graczom na dzielenie się swoimi doświadczeniami, emocjami i spostrzeżeniami w bezpieczny sposób.

Kategoryzacja

170,00 

Najniższa cena z 30 dni przed promocją: 170,00 .

Kategoryzacja to zestaw ćwiczeń usprawniających procesy myślowe dzieci. Zdolność dokonywania kategoryzacji jest jednym z podstawowych wyznaczników inteligencji człowieka. Ta umiejętność pozwala dziecku zauważać związki miedzy określonymi elementami, a tym samym abstrahować reguły i porządkować według nich otaczający świat. Posiadanie tej sprawności warunkuje zdolność uczenia się języka oraz przyswajania zasad społecznych.

Lista zakupów

37,00 

Najniższa cena z 30 dni przed promocją: 37,00 .

Gracze poruszają się po planszy z własną listą zakupów i taką samą zawartością portfela. Kto pierwszy kupi wszystko, co znajduje się na liście mieszcząc się w budżecie, ten wygra.

Multimedialny program terapeutyczny do nauki mowy mówmi. Zestaw 1

220,00 

Najniższa cena z 30 dni przed promocją: 220,00 .

mówmi to innowacyjna pomoc dydaktyczna wspomagająca proces programowania języka. Zestaw jest przeznaczony dla dzieci, które nie rozwinęły umiejętności posługiwania się mową lub utraciły zdolność mówienia w wyniku zaburzeń komunikacji językowej.

Smart Games 3 Traki (PL)

109,00 

Najniższa cena z 30 dni przed promocją: 109,00 .

Załaduj ciężarówkę i wyrusz z dostawą!

Szeregi i sekwencje

130,00 

Najniższa cena z 30 dni przed promocją: 130,00 .

Szeregi i sekwencje to doskonała pomoc dla rodziców oraz nauczycieli przedszkolnych, która znacznie obniży ryzyko dysleksji dziecka w szkole.

Zdolność wykonywania sekwencji ruchów, zapamiętywania kolejności dźwięków i znaków oraz odtwarzania ich warunkuje skuteczne funkcjonowanie człowieka w świecie, w tym sprawne posługiwanie się językiem.