Wyświetlanie 1–12 z 13 wyników

Ciche czytanie ze zrozumieniem dla kl. 2 szkoły podstawowej

51,00 
Ciche czytanie ze zrozumieniem to zbiór ćwiczeń sprawdzających rozumienie czytanego tekstu. Opracowanie zawiera ciekawe i różnorodne testy, połączone dodatkowo z

Czytanie ze zrozumieniem – Ćwiczenia dla klasy 1

62,00 
Z zestawu mogą korzystać nauczyciele – w pracy z uczniami na lekcji lub na zajęciach rewalidacyjnych (również w klasie 2) oraz rodzice – w ramach domowych ćwiczeń czytania z dzieckiem. Autorki przygotowały publikację na podstawie wieloletniej praktyki pisania tekstów do nauki czytania oraz doświadczeń w terapeutycznej pracy z dziećmi.

Czytanie ze zrozumieniem – Ćwiczenia dla klasy 3

62,00 
Czytanie ze zrozumieniem to ćwiczenia skierowane do uczniów klasy 3. 17 tekstów oraz powiązane z nimi zadania służą do usprawniania kompetencji czytelniczych uczniów, wspomagania rozwoju logicznego myślenia, pamięci oraz uczenia poprawnego budowania wypowiedzi.

Czytanie ze zrozumieniem – Ćwiczenia dla klasy 5.

62,00 
Zestaw Czytanie ze zrozumieniem. Ćwiczenia dla klasy 5 zawiera 11 testów sprawdzających umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o fragmenty utworów literackich, wybrane z wykazu lektur obowiązkowych nowej podstawy programowej języka polskiego z 2017 roku

Czytanie ze zrozumieniem – Ćwiczenia dla klasy 6.

62,00 
Zestaw Czytanie ze zrozumieniem. Ćwiczenia dla klasy 6 zawiera 10 testów sprawdzających umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o fragmenty utworów literackich, wybrane z wykazu lektur obowiązkowych nowej podstawy programowej języka polskiego z 2017 roku.

Czytanie ze zrozumieniem – Wybór testów dla klasy 7

62,00 
Zestaw Czytanie ze zrozumieniem. Wybór testów dla klasy 7 zawiera 11 testów sprawdzających umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o utwory literackie (w całości lub ich fragmenty), wybrane z wykazu lektur obowiązkowych nowej podstawy programowej języka polskiego z 2017 roku – klasa VII. Materiał został podzielony według rodzajów literackich: liryka, epika, dramat – dzięki temu uczeń rozwija zdolność rozumienia tekstu o zróżnicowanej strukturze.

Czytanie ze zrozumieniem dla kl. 2 szkoły podstawowej

62,00 
Z zestawu mogą korzystać nauczyciele – w pracy z uczniami na lekcji lub na zajęciach rewalidacyjnych – oraz rodzice w ramach domowych ćwiczeń czytania z dzieckiem. Autorki przygotowały publikację na podstawie wieloletniej praktyki pisania tekstów do nauki czytania oraz doświadczeń w terapeutycznej pracy z dziećmi.

Czytanie ze zrozumieniem dla kl. 4

51,00 
Zestaw Czytanie ze zrozumieniem dla klasy 4 szkoły podstawowej. Wybór testów zawiera 16 zestawów testów sprawdzających rozumienie czytanego tekstu. Każdy zestaw składa się z fragmentów rozmaitych opowiadań, lektur czy też tekstów popularnonaukowych oraz z szeregu ćwiczeń i zadań sprawdzających poziom umiejętności pracy z tekstem.

Czytanie ze zrozumieniem dla kl. 5

51,00 
Zestaw Czytanie ze zrozumieniem dla klasy 5 szkoły podstawowej. Wybór testów składa się z 18 testów, które pomogą ćwiczyć i

Czytanie ze zrozumieniem dla kl. 6

51,00 
Zestaw Czytanie ze zrozumieniem dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wybór testów sprawdza rozumienie czytanego tekstu. W opracowaniu wykorzystano teksty literackie

Czytanie ze zrozumieniem dla kl. 8 szkoły podstawowej [część 1] Epika

62,00 
Czytanie ze zrozumieniem dla klasy 8. Epika to wybór testów sprawdzających umiejętność rozumienia czytanego tekstu. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o fragmenty utworów literackich, wybranych z wykazu lektur obowiązkowych nowej podstawy programowej języka polskiego z 2017 roku - klasa VIII. Praca z testami ma na celu kształtowanie i rozwijanie zdolności rozumienia tekstu oraz doskonalenie umiejętności koncentracji, które są konieczne na każdym etapie edukacyjnym.

Czytanie ze zrozumieniem dla kl. 8 szkoły podstawowej [Część 2] Liryka, dramat

62,00 
Czytanie ze zrozumieniem dla klasy 8. Liryka, dramat  to wybór testów sprawdzających umiejętność rozumienia czytanego tekstu. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o fragmenty utworów literackich, wybranych z wykazu lektur obowiązkowych nowej podstawy programowe języka polskiego z 2017 roku – klasa VIII.