Wyświetlanie wszystkich wyników: 4

mTalent Percepcja słuchowa – Pakiet Ekspert

3890,00 
Kompleksowy zestaw programów wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, w tym wyższe funkcje słuchowe
 • Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu kształtowanie i usprawnianie percepcji słuchowej.
 • 1300 ekranów interaktywnych, 300 kart pracy, przewodniki metodyczne oraz zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich.
 • Dla terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi.
 • Dla terapeutów pedagogicznych, logopedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji słuchowej.

mTalent Percepcja Wzrokowo-Słuchowa – Pakiet Ekspert

3890,00 
Odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jakim jest kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej
 • Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych, mających na celu kształtowanie i usprawnianie percepcji wzrokowej.
 • 1200 ekranów interaktywnych, 400 kart pracy, 2 przewodniki metodyczne oraz zestaw materiałów dodatkowych w jednym pudełku.
 • Dla terapeutów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej.

mTalent Zaburzenia przetwarzania słuchowego

2490,00 
Zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących wyższe funkcje słuchowe
 • Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu stymulację wyższych funkcji słuchowych.
 • Ponad 700 ekranów interaktywnych, karty pracy, przewodnik metodyczny oraz zestaw materiałów dodatkowych w jednym pudełku.
 • Dla terapeutów pedagogicznych, logopedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji słuchowej, w tym wyższych funkcji słuchowych.

mTalent. Percepcja słuchowa

2490,00 

Percepcja słuchowa

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze słuchowym
 • Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu kształtowanie i usprawnianie percepcji słuchowej.
 • Ponad 600 ekranów interaktywnych, więcej niż 200 kart pracy, przewodnik metodyczny oraz zestaw materiałów dodatkowych w jednym pudełku.
 • Dla terapeutów pedagogicznych, logopedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji słuchowej.