Wyświetlanie jednego wyniku

Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne klasa1-3

2700,00 

Najniższa cena z 30 dni przed promocją: 2700,00 .

Pakiet pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić sobie z problemami uczniów w wieku 7-10 lat przejawiającymi ryzyko dysleksji lub dyskalkulii. Karty pracy i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji i możliwości, ale mogą być też stosowane na grupowych lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych i kopensacyjno-rewalidacyjnych.