Wyświetlanie 1–12 z 13 wyników

AFA-SKALA. Jak badać mowę dziecka afatycznego?

60,00 
W książce zostały poruszone problemy rzadko omawiane w literaturze logopedycznej. Zasadniczym jej celem jest ułatwienie logopedom - praktykom diagnozy i planowania terapii dzieci afatycznych.

Kwestionariusz badania mowy

46,00 
Kwestionariusz ten może być wykorzystywany do diagnozy logopedycznej dzieci przedszkolnych i szkolnych. Składa się z obrazków, których nazwy zawierają samogłoski

Logopedyczny kwestionariusz obrazkowy

48,00 
Logopedyczny kwestionariusz obrazkowy będzie pomocny logopedom, rodzicom, nauczycielom w ogólnej ocenie stanu mowy dziecka. Autorki od lat z powodzeniem wykorzystują go do sprawdzania wymowy głosek, umiejętności językowych czy zdolności komunikacyjnych dziecka.

Materiał wyrazowo-obraz. do utrwal. głosek L Li R

36,00 
Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek r, l w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek a, o, u, e, i, y, ą, ę

36,00 
Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy samogłosek ustnych a, o, u, e, i, y oraz nosowych ą, ę w sylabach, wyrazach dźwiękonaśladowczych, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych

36,00 
Materiał przeznaczony jest do utrwalania w układach opozycyjnych głosek po wcześniejszym wyćwiczeniu ich artykulacji w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h)

36,00 
Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek K, Ki, G, Gi

36,00 
Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek k, ki, g, gi w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi

36,00 
Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek p, pi, b, bi w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź

36,00 
Materiał w postaci wyrazów i obok narysowanych czarno-białych obrazków przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz

36,00 
Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek s, z, c, dz w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż

36,00 
Zawarty w zeszycie materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w wyrazach (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie), wyrażeniach i w całych zdaniach.